Header Ads Widget

Социалния монопол

Интересна картинка, която показва созиалното развите на мрежата и взаимодействието с различните потребители в нея. Днес си на едно място утре в друго приложение. Всичко се върти около няколко сайта инкубатори на съдържание за други по малки и така по веригата.
игра
Ти как играеш в тази игра.