Header Ads Widget

Как деца да учат английски език

Babyu е сайт, създаден за деца на възраст между 1 и 5 години, съдържание е толкова привлекателно и има за цел да научи на английски език вашите деца.
английски език

Uptoten е друг интересен сайт с интерактивни приложения в областта на математиката, науката, уменията, околна среда, здравеопазването, компютрите и английския език.
език

С една дума два сайта с отлични приложения на английски език за най-малки деца.