Header Ads Widget

Изпрати видео поща

Най-лесният и бърз начин за изпращане на видео имейли до приятели или бизнес партньори.
Mailvu е много лесно приложение за използване. Просто натискате бутона запис и после изпращане. Това е чудесен начин за споделяне на информация с различни хора или колеги в работата.
 видео поща
Удобства:
* Видео съобщения до 10 минути.
* Видео съхраняване до 365 дни.