Header Ads Widget

Симулация на това, което се случи в Япония

Japanquakemap предoставя симулация на различните земетресения в Япония на 11 март. Цветовете на кръговете, които се появяват показват дълбочината на земетресението.
земетресение
Много полезна графика, която ни помага да разберем какво се е случило.