Header Ads Widget

Много счетоводни инструмент

Saasu е уеб приложение, което можем да използвате за управление на фактури, касови бележки, плащания, банково дело, данни за клиенти, продажби и друга информация, свързани с счетоводната дейност в малки и средни предприятия. Съществува само на английски, има свободен план и е ограничен до 20 транзакции на месец.
счетоводство

Ефективно средство, което може да ни помогне да спестите време в управлението на нашите ден за ден в компанията.