Header Ads Widget

Хранителните навици в различни страни

В Chartsbin има много интерактивни карти с хранителните навици на хората в различни страни.
храма
Можете да видите различното наднормено тегло, консумация на протеини, калории в храната. Десетки интересни данни от различни места на нашата планета.