Header Ads Widget

Превърни маратонките в говорители

Вашият любим чифт маратонки са износени до неузнаваемост - но все още отказвате да ги изхвърлите заради сантиментална им стойност. Е, вместо да им давате възможност да събира прах в килера или кутията някъде, защо да да не промените предназначението им за нещо полезно. Какво ще кажете за маратонки с говорители. Подобен модел предлага сайта Artandsoleblog с чифт стари Nike Air Force 1 маратонки. В тях има усилватели и високоговорители в рамките на самите маратонки.
маратонки
Направи си и ти подобни в сайта е показан принципа.