Изпращане на анонимно съобщение

В Graffitly можете да изпратите анонимни съобщения до 6 имейл адреса или Twitter контакти. Отделете всеки адрес със запетая преди да го изпратите.
анонимно съобщение
Безценно средство за комуникация.