Header Ads Widget

Постави лицето си на списание

MagMyPic е онлайн инструмент, който позволява да поставим лицето си на корицата на списания или комикси.
Можете да персонализирате смешни лица на кориците на списания и да ги споделите в Facebook, Twitter, или всяка друга социална мрежа.
списание корица снимка
Той става бързо, лесно и много забавно.