Header Ads Widget

Създаване и проектиране на визитни картички

BusinessCards MX е софтуер за създаване и проектиране на визитни картички. С тази програма можете лесно и бързо да проектирате и създавате професионални визитни картички. Процесът на проектиране се основава на вмъкване на готови елементи от програмата.
визитни картички
Използвате различни шаблони на разположение в програмата. Включени са около 400 модела шаблони.