Header Ads Widget

Деинсталирате и премахвате ленти с инструменти в браузъра

Multi-Toolbar Remover е инструменти за отстраняване на ленти с инструменти по ваш избор в браузъра.
браузъра
Могат да бъдат премахнати всички ленти с инструменти, като например:
- Google Toolbar
- QuickSearchBox
- Yahoo! Toolbar
- AOL Toolbar
- AOL Radio Toolbar
- AOL News Toolbar
- AOL Email Toolbar
- AOL TalkTalk Toolbar
- Comcast Toolbar
- ASK Toolbar
Не се изисква инсталация.