Header Ads Widget

Сайтът с най-добрите безплатни приложения за PC и Mac

Thebestapplications е малък, но много полезен сайт, който съдържа информация и връзки на някои от най-добрите безплатни приложения за PC и MAC. Има много приложения, които са безплатни и много от потребителите никога не са знаели за тях. Повечето от тези приложения са толкова добри, колкото техните платени конкуренти. Можете да видите всички свободни приложения с миниатюри.
best-free-applications  PC и MAC
Можете да видите името на всяко приложение, като задържите курсора на мишката върху всеки елемент, и като кликнете върху него и можете да видите кратко интро на връзка за изтегляне.