Header Ads Widget

Конвертиране на PDF в JPG

PDF JPG е 100% безплатно приложение за Windows, което бързо превръща PDF документи в формати като JPG, TIF, BMP, PNG и GIF. Работи на операционна система: Windows XP/2000/Vista/7/2003/ME.
 PDF в JPG
Конвертирате много бързо и само за няколко секунди. Освен това създава папка, където се съхраняват изображенията, които са превърнати от PDF към JPG.