Header Ads Widget

Превърнете RSS трафика в пари

Pheedo създава нови модели за печалба от рекламни услуги чрез разпространението на съдържание под формата на RSS. Pheedo подкрепя редица стандартни размери на банери IAB, текстови реклами, както и FeedPowered рекламни елементи. Предлага широка гама от опции за насочване и управление.
монетизация
Нов начин за монетизиране на сайт.