Header Ads Widget

Нова услуга за Skype

MySkypeOffice е вълнуваща нова услуга, която работи със съществуващия Skype.
Skype
Вижте видеото за да го видите в действие.

Потребителите могат да записват разговори, музика, гласови съобщения или да получавате факсове. Потребителите просто трябва да имат сметка в Skype.