Безплатна програма за управление на дяловете в Windows

Partition Wizard е безплатна програма за управление на дялове в Windows с лесенинтерфейс. С това приложение можете да правите всички видове задачи, свързани с дялове от интерфейса на операционната система. Разширяване на размера на дяловете на системата, подобрява ефективността на компютъра.
Windows
Какво можем да направим с Partition Wizard:
RAID поддръжка
Изтриване на дялове
Конвертиране на FAT в NTFS дялове
Възстановяване MBR
Преоразмеряване на дялове
Тази програма е безплатна.