Оставяте съобщение в таблото на WordPress

Понякога трябва да направите някои неща, свързани с нашия блог и не искате да забравите или просто искате да оставите бележка на други редактори в блога за да ги направи.

Dashboard Notepad е отлични плъгин, който ни позволява да оставим бележка на таблото в блога като напомняне на други членове на редактори на сайта. След като се инсталира се добавя нова джаджа в главното табло. За да го настроите да трябва да отбележите различните команди в настройки.
 съобщение
Както е показано на снимката по-горе, която ни позволява как да организираме ролите на потребителите, които могат да променят или да четат бележките.