Header Ads Widget

Подчертавате части от текста в сайт

Много пъти ние споделяме статии в мрежата. Citebite е една много добра услуга, която позволява да споделяте текст от сайт. По този начин показвате какво трябва да видят другите потребители. Единственото нещо, което е необходимо е да копирате и поставите част от текста, който искате да подчертаете и добавите. Съставено така ще се генерира връзката, достъп до него.
статии
Тази услуга работи много добре с Firefox. Bookmarklet може да се използва и като разширение за Firefox. Това е нов и много полезен инструмент, особено за студентите.