Header Ads Widget

Контрол над съдържанието в сайт

Ако сте собственик на форум или ръководителите общност от потребители в интернет, вероятно знаете тежката работа, която съществува в умереността на съдържанието. Signifyd e сайт, който може да помогне в тази задача.
съдържание
В контролния панел можем да видим процентът на новите потребители, времето, когато те са в интернет и броя на съобщенията, които могат да се счита за спам или обидни. Включва система за предупреждение, когато съдържанието на думите са нецензурни.