Header Ads Widget

Графичен редактор

Artweaver Plus е графичен редактор, който работи с графични файлове във формат BMP, GIF, JPEG, JPG, JPE, PCX, PNG, TGA, VDA, ICB, VST, TIF, TIFF. Също така Artweaver разполага с всички видове филтри, които могат да се прилагат за редактиране на снимки.
редактор на графични файлове
Програмата е подходяща за начинаещи, но също така подходяща и за напреднали потребители. Можете да записвате всички стъпки и след това да ги предоставяте на други потребители.