Header Ads Widget

Напомняне по имейл

Goodreminders е безплатно приложение, без регистрация, което позволява изпращане на електронна поща, до 150 знака в определена дата и време, за да бъдат изпратена на посочен имейл адрес.
поща
По този начин, ние можем да си напомняме за различни неща напред във времето.