Header Ads Widget

Направи слайдшоу с анимация от снимки

PhotoCollage е онлайн услуга, която позволява да направите слайдшоу с анимация от снимки онлайн. Можем да поставим до 10 изображения в JPG формат в албум, а след това да използваме тези изображения в 101 налични шаблона, които се различават в начина, по който се представя образа. Можем да избираме между 14 възможни анимации и определяне на скоростта на преминаване от една снимка към друга.
слайдшоу
Това е много добра услуга, която позволява на всеки да създаде анимации, колажи и слайдшоута в няколко лесни стъпки.