Header Ads Widget

Скенер за LAN мрежата

Mylanviewer е скенер за LAN мрежата. Показва IP адреси, MAC адреси, споделени ресурси и други технически данни за всеки компютър. Лесен за инсталиране и употреба с красив интерфейс.
скенер за LAN мрежата
Това е много по-бързо мрежов скенер от други известни такива.