Header Ads Widget

Научни статии в PDF формат

Ако случайно търсим научни статии, по-вероятно е да се загубите много време в търсене. За да промените това се нуждаете от FreeFullPDF. Разполага с много научни статии в PDF формат от базата данни на Google. Има около 80 милиона научни статии по всякакви теми.
научни статии
FreeFullPDF позволява да се създаде филтър, за да можем да потърсите статии, които са били публикувани в последните 24 часа или през последните десет години.