Header Ads Widget

Управление на всичките WordPress сайтове от едно място

ManageWP е революционна услуга за WordPress. Позволява да управлявате всичките си обекти в WordPress и е много лесен за употреба. Следите сайтовете, актуализирате, дистанционно управление, автоматично архивиране и още много други неща.
WordPress
Освен това, сайтът предлага множество шаблони за WordPress безплатно. Нещо повече, този сайт показва как да създадете собствено дизайнерско лого за сайт. Как да инсталирате WordPress шаблони и как да персонализирате вашия Wordpress блог.