Header Ads Widget

Създавате приложения за Android

Appsbar ни дава възможност да създаваме собствени приложения за Android. След регистрация можете да започнете изграждането на програмата чрез поредица от стъпки, в които ще изберете свойствата, дизайн и съдържанието.
телефон
По време на създаването, можете да видите на виртуалния телефон приложенито, което сте създали.