Header Ads Widget

Определя местоположението на обекти

Ако искате да знаете мястото, на което е вашият син или дъщеря. Трябва само да инсталирате на вашия телефон FootPrints.
местоположение
Можете да използвате приложението за да установите позицията на приятели, деца или роднини.