Header Ads Widget

Изчислете възрастта си спрямо другите планети от Слънчевата система

Истината е, че времето е относително, ако се анализира дадена възраст, ще видим, че животът ни е пряко свързана с това колко пъти Земята се върти около Слънцето. Какво става, ако трябваше да се преместим на друга планета. Години вече няма да имат еднаква дължина и очевидно нашата възраст ще се различава.
възраст

Exploratorium
е сайт, който ни позволява да се изчислим възрастта си на другите планети от Слънчевата система, като се вземе предвид времето за което всяка от тях обикаля слънцето.