Header Ads Widget

Конвертиране, преименуване и преоразмеряване на графични изображения

FastStone Photo Resizer е програма, която ви позволява да конвертирате, преименувате и преоразмерите графични изображения във всички основни формати: JPG, GIF, BMP, PNG и др. С FastStone Photo Resizer може да конвертирате изображения в формати (JPEG, JP2, TIFF, BMP, PNG, GIF)или да промените размера и дълбочината на цветовете. В допълнение, има възможност за налагане на цветови ефекти, добавяне на текст и водни знаци.
конвертирате
Всички тези действия могат да се извършват в един файл или в групов режим. При обработката на папки, програмата поддържа структура на поддиректории.