Header Ads Widget

Коригира грешките в системния регистър

RegDoctor е проектиран за коригиране на грешки в системния регистър. RegDoctor дава възможност за отстранявате на проблемите свързани с срива на операционната система. Програмата сканира системния регистър и показва стойността на проблема, като ги маркирате с различни цветове в зависимост от степента на риска. Например, ако програмата е открила, че има критична грешка, се подчертава в червено.
регистър

RegDoctor
използва интелигентен метод за точно идентифициране на липсващи и невалидни препратки в системния регистър на Windows.