Header Ads Widget

Оптимизиране и управление на компютърната памет

SuperRam е инструмент за оптимизиране и управление на компютърната памет. Работа с програмата е лесна. Справя се дори човек, който никога не е работила с такива програма. Вие ще трябва да изберете обема от памет, който ще бъде оптимизирана и управлявана. Програмата ще ви покаже графика, която показва колко памет се използва.
оптимизиране
Основни характеристики:
Оптимизира паметта на компютъра.
Работи във фонов режим със свободната памет за поддържане на стабилноста на системата.
Показва количеството на свободната памет в системата.
Можете да изберете различни настройки.
Лесен и интуитивен потребителски интерфейс, който извършва оптимизацията на паметта в реално време.

Информация за програмата:
Година: 2011 г.
Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7
Език: Английски