Header Ads Widget

Мониторинг и контрол на твърди дискове

Hard Disk Sentinel e мощна програма за мониторинг и контрол на твърди дискове. Идентифицира потенциални проблеми, намалена работоспособност и възможните сривове. Предупреждават потребителя, ако открие проблеми. Програмата следи състоянието на твърдите дискове, включително показатели за температурата и параметрите на SMART за всеки твърд диск.
мониторинг
Също така измерва скоростта на предаване на данни в реален режим. Индикатора може да бъде използвано за изпитване и определяне на наличието на ниска производителност в определени ситуации. Работи във фонов режим и непрекъснато прави анализ на ситуацията. В случай на грешка на определени параметри изпраща предупреждение.