Header Ads Widget

Обратна връзка с клиенти и посетители

Kissinsights дава обратна връзка за дадена услуга. Задайте въпрос към вашите клиенти или посетители и те ще го видят в долния десен ъгъл на вашия сайт. След като сте добавили кода в сайта си, можете да зададете нов въпрос по всяко време.
посетители
Получаване на мигновенна обратна връзка с клиентите.