Header Ads Widget

Премахва на изскачащи прозорци, банери и други реклами

Ad Muncher е програма, която премахва изскачащи прозорци, банери и други текстови реклами от уеб страници, позволявайки по този начин да се увеличи скоростта на зареждане на страницата и да спестите трафик. Работи с почти всички браузъри Internet Explorer, Opera, Firefox, Mozilla, Netscape, Maxthon, Avant Browser. С Ad Muncher можете да премахвате банери в програми като: ICQ, Morpheus, Kazaa, Grokster, PalTalk, iMesh, Bearshare, LimeWire и т.н.
реклама
Други опции в програмата позволяват блокиране на всичко, което те дразни, включително фонови изображения, музика и звуци. В програмата има изготвен списък с над 2000 филтри, които могат да бъдат актуализирани от самата програма.