Премахва обекти от фона на снимка

Picture Cutout Guide е програма за премахване на обекти от фона. След натискане на бутона, програмата автоматично отделя маркираната област. След това можете да приложите към фона ефекти. Обектът може да се завърти, за да промените неговия размери и пропорции.
снимки
Всички функции са показани в демонстрация, която ще ви позволи бързо да овладеете програмата и да започнете работа с ваши снимки.