Header Ads Widget

Eдна програма за отваряне на всички видове формати

Един от основните проблеми на различните формати е, че ние имаме няколко програми за да ги отворим, а понякога и това не се случва. Free Opener е безплатно приложение, което поддържа над 75 различни файлови формати. Софтуер може да отваря всички тези файлове без да е необходимо да имате инсталирани десетки различни програми. файлове Пълния списък с поддържаните формати: Code Files (.c, .cs, .java, .js, .php, .sql, .vb) Web Pages (.htm, .html) Photoshop Documents (.psd) Images (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tiff) XML Files (.resx, .xml) PowerPoint Presentations (.ppt, .pptx) Media (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv) Microsoft Word Documents (.doc, .docx) 7z Archives (.7z) SRT Subtitles (.srt) RAW Images (.arw, .cf2, .cr2, .crw, .dng, .erf, .mef, .mrw, .nef, .orf, .pef, .raf, .raw, .sr2, .x3f) Icons (.ico) Open XML Paper (.xps) Torrent (.torrent) Flash Animation (.swf) Archives (.jar, .zip) Rich Text Format (.rtf) Text Files (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt) Apple Pages (.pages) Microsoft Excel Documents (.xls, .xlsm, .xlsx) Comma-Delimited (.csv) Outlook Messages (.msg) PDF Documents (.pdf) vCard Files (.vcf)

 

Полезни връзки