Header Ads Widget

Гласово търсене в Google Chrome

Speechify е Google Chrome разширение, което прави по-лесно търсенето в търсачката. След като се инсталира се добавя иконата под формата на микрофон в полето за търсене. Всеки път, когато искате да направите търсене, трябва само да кликнете върху иконата и да каже своите ключови думи, вместо да ги пишете.
търсачката
Инструментът работи дори и за видео сайтове като YouTube и Hulu и сайтове за електронна търговия като Amazon.