Header Ads Widget

Променяте стандартната лентата с програми на Windows в стил MacOS

Stardock ObjectDock Plus е програма, която променя стандартната лентата за бърз достъп в Windows. С помощта на програмата, вие може напълно да промените стандартната лентата с задачите на Windows в стил MacOS. Качеството на иконите в просто великолепно. Освен това, в момента разполага с около 4000 допълнителни икони, които могат да ви помогнат да намерите правилния образ на всяка програма. Разположение на панела може да варира в зависимост от вашето желание. В ляво, дясно и долу, като по този начин е различен от стандартния контролен панел. Възможност за промяна на фона и неговата степен на прозрачност, както и автоматично скриване.
Windows
Информация за програмата:
Година: 2011 г.
Версия: 2.0.50727
Платформа: Windows ® 2000/XP/Vista/7