Header Ads Widget

Промяна на интерфейса на Windows

XPLife e програма, предназначена за промяна на интерфейса на Windows, която го прави да изглежда като Vista и Seven. С преобразуването на системата се променя много икони, снимки, добавят се нови функции. Windows интерфейса е проектиран в различни цветове и стилове. Програмата променя само визуалната част от файловете на Windows.
Windows
XPLife има изключително опростен и интуитивен.