Header Ads Widget

Следи в реално време кои сайтове се посещават

GFI WebMonitor е допълнение към ISA Server, следи кои сайтове се посещават в реално време от служители на вашата организация и какви файлове те свалят. Интернет се превърна в работен инструмент за много дружества, в които повечето служители имат достъп до интернет чрез HTTP и FTP от работното си място. Въпреки това има допълнителни рискове свързани с неконтролираната информация получена от интернет.
ISA Server
В компании, където плащането за трафик е уместно, тези файлове като MP3, MPEG, AVI и други подобни могат да оказват съществено влияние върху бюджета на предприятието, да не говорим за намаляване на производителността на служителите, които ги свалят.
GFI WebMonitor е допълнение към ISA Server, следи в реално време кои сайтове се посещават от служители на вашата организация и какви файлове те свалят.