Header Ads Widget

Гласови команди за мобилни телефони като iPhone, Blackberry, Windows Mobile и Android

Vlingo поддържа гласови команди за създаване на SMS, електронна поща, собновяване на състоянието в мрежата или да осъществите повикване.
телефон
Търсите посоката до ресторанта. Не можете да намерите номера за водопроводчика. Искате да актуализирате вашия социален статус за да кажете на всички за новата си кола. Искате да изпратите бързо съобщение до колега, защото закъснявате за среща. Или може би търсите по-безопасна алтернатива на текстови съобщения по време на шофиране. Vlingo може да направи всички тези неща за вас.