Header Ads Widget

Споделяне на файлове до 200 MB

Minus е следващото поколение платформа за онлайн споделяне. Споделянето е много лесено.
споделяне
Може да споделяте снимки, документи, музика, видео и файлове.Позволява да плъзнете файловете от вашия десктоп директно в браузър за да започнете да споделяте.