Header Ads Widget

Музеи по света

Museli е уеб сайт, в който има регистрирани URL адреси на най-добрите музеи в света. В базата данни има повече от 8000 адреса на музеи. Може да разгледате основните данни за всеки музеи.
музеи
Muselia е световна директория на музеите. Улеснява търсенето на информация за посещение на музеи по целия свят.