Header Ads Widget

Синхронизиране на документи, снимки, музикални файлове и електронна поща

GoodSync автоматично синхронизира и архивира документи, снимки, музикални файлове и електронна поща.
синхронизиране
Основни характеристики:
Двупосочна синхронизация за да се предотврати загубата на данни.
Синхронизиране на папки, но не само в Windows, а също и FTP, WebDAV, SFTP
Синхронизация със смартфони и PDA устройства на платформа Windows.