Header Ads Widget

Как се развива интернета по света

Интерактивни графики създадени от OnlineSchools можете да намерите информация за състоянието на Интернет в реално време през тази година.
интернет
Включва карта, в която можете да видите различна информация за броят на социалните мрежи и броя на потребителите във всички страни, където има интернет връзка.