Header Ads Widget

Онлайн кухненски таймер

Timerrr e онлайн кухненски таймер. Всичко, което трябва да направите, за да го настроите, е да завъртите червената стрелка в желаното време за готвене.
храна
Сега нужда да се притеснявате за липсваща алармата докато приготвяте различни ястия.