Header Ads Widget

Бъдете информирани, когато вашите приятели във Facebook променят нещо в профила си

Careernotify ви позволява да получавате електронна поща, когато някой от приятелите ви във Facebook реши да промени нещо в профила си.
Facebook
Има функцията за търсене по ключови думи, която дори ви позволява да следите думи или фрази в мненията и коментарите на вашите приятели, след което ви информира за това, което се случва.