Header Ads Widget

Защита на вашите документи в интернет

Повечето от съществуващите методи като криптиране на съобщения в електронната поща или защита с парола на документите не успяват да предоставят необходимата сигурност.
документи
В социалните мрежи потребителите споделят много информация, но има документи, на които трябва да се обърне специално внимание, тъй като съдържанието им трябва да бъде със специална защита. Решението е WatchDox.