Header Ads Widget

Разговор по телефона на друг език

Vocre е приложение за iPhone, изберете езика и пола на човека, с когото ще говорите за да направи всичко необходимо за комуникацията на друг език. Vocre превръща речта в текст и след това текста се конвертира в аудио на избрания език.
разговор
Vocre в момента поддържа английски език (британски, американски и австралийски), испански, френски, немски, италиански, японски и китайски, но планират да добавят още около 40 езика, през следващата година.