Header Ads Widget

Онлайн редактор на снимки с забавни ефекти

PiZap е безплатeн онлайн редактор на снимка с забавни ефекти. PiZap е създаден за потребителите на социални мрежи, които искате да публикувате изображения в любимите си сайтове като Facebook, Twitter, MySpace, Hi5, Orkut, Friendster, Bebo, miGente, Windows Live Spaces, Blogger и други.
снимки
PiZap е много лесен за използване фото редактор, който ви позволява да добавите ефекти на снимки, текст и стотици оригинални цветни стикери.